Каталог
B611

B611

Код на продукта: 89320
Наличност: Няма наличност

Снимките са илюстративни. Възможно е да има разлика между тях и действителния продукт, без това да се отразява на характеристиките работата, и предназначението му!

"АЛАРМА" * Настоящата алармена система може да се използува за охрана на дома, офиса или автомобила. Схемата действа по следния начин: 1. Нормална охрана: при подадено напрежение от К1, нандове U1A и U1B на IC4011 образуват RS тригер, който при затворени К2 и К3 /нормално затворени контакти/ е нулиран, на крак 6 на IC започва зареждане на С3 през R2. До пълното зареждане на С3 контактите К2 и К3 може да се отварят в рамките на 40 секунди /при R2 470 k/ това е време за излизане от обекта, когато С3 се зареди схемата влиза в режим готовност /охрана/. При отваряне на един от контактите К2 или К3 на крак 5 на IC се подава логическа “1” и тригера се превключва и на крак 3 се установява лог. ”1” от което започва зареждане на С2 през R6.Времето за зареждане е 40 сек. /при R6 470к/, което е време необходимо за влизане в обекта и изключване на алармата. Ако В рамките на това време не се изключи, алармата се задейства и на крак 8 и 9 се подава лог. ”1” а на 10 става лог. ”0” и отпушва Т2 а той от своя страна тиристора TR, който подава напрежение на пиезосирената PS. В същото това време Т3 също се отпушва и започва зареждане на С4 през R15. Времето на зареждане е времето на работа на сирената 50 сек. /при R15 470k/. Когато С4 се зареди на крак 12 и 13 се получава лог. ”1”, а на 11 лог. ”0” и Т4 се отпушва и нулира тригера при което алармата минава отново в режим охрана. Ако някои от К2 или К3 не бъде затворен Т5 остава отпушен и непозволява зареждане на С4 и сирената остава постоянно работеща до затваряне на К2 или К3. 2. Моментно задействане на алармата: ако SHOCK входа бъде съединен към “-” на крак 8 и 9 се подава лог. ”1” и действието е аналогично както описанот по горе с тази разлика, че се задеиства веднага сирената PS. SHOCK входа може да бъде подвързан към SHOCK датчик при охрана на витрини и автомобил, също може да се включи към инфрачервен или обемен датчик. Захранване на алармата 9 до 12V и ток на консумация при режим охрана 18 мА. За захранване да се използува стабилизиран изправител в комплект с акумулаторни батерии. Тиристора TR позволява ток за сирената до 1А. За сирена може да се използува фабрична пиезо сирена за автоаларма или на нашата фирма комплект “пиезо сирена 110db”. Ако желаете да промените времето за излизане,влизане и продължителност на работа на сирената изменете стоиностите на R2, R6, R15. На TR да се монтира радиатор.
продукт - XK B611
Този продукт се намира в категория - ДОБРИ КИТ