че" />
Каталог
B811

B811

Код на продукта: 95234
Наличност: Няма наличност

Снимките са илюстративни. Възможно е да има разлика между тях и действителния продукт, без това да се отразява на характеристиките работата, и предназначението му!

"ТЕРМОРЕГУЛАТОР - 6" -140 до +130 градуса Настоящият терморегулатор може да се използва за регулиране температурата на фризери, хладилници, подово отопление, камини, локално парно, "битов инкубатор". Изграден на PIC контролер и датчик за температура>честота. Нормално състояние на работа на терморегулатора е да показва текущата температурата на дисплея и релето е задействано до достигане на зададената температура за регулиране.Изхода на релето осигурява 15А на 220V и има нормално отворен и нормално затворен контакт с което може да се правят комбинаций за включване на нагревател или пък на вентилатор или помпа при достигане на зададената температура! Бутон1- основен за функция Бутон2- (-) при програмиране Бутон3-влизане в режим програмиране и (+) при програмиране Програмиране : При натискане на Бутон3 ще се покажат следните функиций : първо натискане rE.F(референтна температура)-след отпускане на бутона се изписва зададената температура - само информационно (примерно 31.0 градуса). второ натискане dП.1(задаване на референтна температура)- след отпускане на бутона се изписва последната зададена температура (примерно 31.0 градуса) ,сега натиснете Бутон1 и го задръжте за 5 секунди -докато държите натиснат бутона на дисплея ще ви изпише dП.1 а след изтичането на 5секунди в натиснато положение ще се покаже последната зададена температура мигаща...(примерно 31.0 градуса) сега може да зададете нова температура за регулиране като използвате Бутон2 за (-) и Бутон3(+) а регулирането намаля или нараства с 0,1 градуса...когато установите желаната температура натиснете Бутон1 и тя ще бъде запаметена! трето натискане PA.r (хистерезис) -след отпускане на бутона се изписва последния зададен хистерезис... (примерно 0.5) регулирането на хистерезиса е в границите от 0 до 25.5 през 0.1, като показание 0 е без хистерезис!сега натистенете Бутон1 и го задръжте за 5 секунди- докато го държите натиснат на дисплея ще ви изпише PA.r а след изтичането на 5-те секунди ще се покаже последния зададен хистерезис мигащ (примерно 0.5), сега може да зададете нов хистерезис за регулиране като използвате Бутон2 за (-) и Бутон3(+) а регулирането намаля или нараства с 0,1 ;когато установите желания хистерезис натиснете Бутон1 и той ще бъде запаметен! четвърто натискане r1.1(състояние на задействане на релето)- служи само за тестване на релето! натиснете Бутон1 за 5 секунди и ще се появи мигащ надписа r1.1 с Бутон3 може да изключите или включите релето а също може да го видите и визоално на светодиода Led.След отиване в пето натискане на Бутон3 релето ще се върне в състоянието в зависимост от зададената температура! пето натискане te1(реална температура) това е температурата която в момента измерва датчика SMT. Датчик SMT е запоен на платката и винати ще показва близо 3 градуса по висока температура заради затоплянето на платката от стабилизатора на 5 волта ,интикаторите и транзистора, за да избегнете това загряване на датчика може да го отпоите и свържете с осукан трижилен проводник до платката като небива да превишавате 5 метра. 12V - захраване без значение на поляритета и напрежение от 12 до 16 волта и минимален ток 70мА. ВАС- контакти на релето като: АВ -нормално отворен контакт АС- нормално затворен контакт
продукт - XK B811
Този продукт се намира в категория - ДОБРИ КИТ